Autyzm

Wbrew powszechnej opinii, autyzm nie jest chorobą, ale zaburzeniem rozwoju, co oznacza, że cała ścieżka rozwoju osoby dotkniętej autyzmem jest inna od standardowej. W praktyce dzieci z autyzmem stykają się z przede wszystkim z trudnościami w relacjach z ludźmi czy komunikowaniem się z otaczającym je światem. Ponadto autyzm charakteryzuje się powtarzalnymi i stereotypowymi zachowaniami.

Częstość występowania autyzmu zależy od kryteriów użytych do diagnozy. Występuje 3-, a nawet 4-krotnie częściej u chłopców niż u dziewczynek. Diagnozowany jest u 1 na 100 dzieci w Europie.

A czym właściwie jest autyzm i z jakimi problemami dziecka się wiąże?

Autyzm i najczęstsze problemy dziecka

  • Zaburzenie umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych
  • Kłopoty w komunikowaniu się z innymi
  • Ograniczony repertuar zachowań ( powtarzające się , stereotypowe zachowania, zainteresowania i aktywności)
  • Nietypowe zachowania ruchowe
  • Przywiązanie do rutyny
  • Nadwrażliwość lub obniżona wrażliwość na bodźce
  • Nietypowe zabawy
  • Ograniczona ekspresja emocji
  • Nierówne tempo rozwoju różnych funkcji

Używając potocznych określeń, można powiedzieć, że autyzm to po prostu „wycofanie się”, czyli nic innego, jak celowe unikanie kontaktu ze światem i ludźmi. Niestety mimo zidentyfikowania wielu czynników mogących mieć wpływ na wystąpienie autyzmu, jego przyczyna wciąż nie została jeszcze w pełni poznana.

Więcej o Autyzmie w zakładce Tematy do przepracowania.

Potrzebujesz konsultacji? Skontaktuj się ze mną, porozmawiamy.


Gabinet Psychoterapii mgr Monika Merczyńska
Terapia dzieci, młodzieży i dorosłych.