TERAPIA ZABURZEŃ DEPRESYJNYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY

Według Światowej Organizacji Zdrowia, depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie. Stanowi główną przyczynę samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Cierpi na nią bowiem prawie 20% nastolatków powyżej 12. roku życia. Dlatego tylko psychoterapia w połączeniu z farmakologią daje szanse na wyleczenie. Terapia zaburzeń depresyjnych może więc uratować Twoje dziecko. Nie zwlekaj z pomocą dla swojego dziecka. Działaj!

Terapia zaburzeń depresyjnych skierowana jest dla:

 • dzieci i młodzieży, u której zostały zdiagnozowane przez psychiatrę; depresja lub epizod depresyjny;
 • dzieci, które mają myśli samobójcze lub samookaleczają się;
 • wszystkich, którzy cierpią z powodu bliżej nieokreślonego smutku i złego samopoczucia;
 • dzieci i młodzieży, które czują się odrzucona prze grupę rówieśniczą i w związku z tym borykają się z trudnościami emocjonalnymi;
 • wszystkich, którzy czują się przygnębieni, smutni, zrozpaczeni;
 • tych, którzy w związku z przeżywanymi emocjami mają trudności w skupieniu się i uczeniu;
 • tych, którzy nie akceptują siebie lub swojego ciała;
 • wszystkich, którzy potrzebują pomocy.

Na czym polega terapia?

 • terapia prowadzona jest przy współpracy z psychiatrą. Często leczenie farmakologiczne jest konieczne;
 • terapia opiera się na wsparciu osoby cierpiącej i zrozumieniu jej smutku;
 • w terapii skupiamy się na pracy z: emocjami, samooceną i  samoakceptacją;
 • podczas spotkań dziecko lub nastolatek ma szansę przyjrzeć się swoim relacjom z innymi;
 • terapia zawsze prowadzona jest we współpracy z rodzicami. Forma tej współpracy jest ustalana z psychologiem;
 • spotkania odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu i trwają po 50 min;
 • czas trwania terapii bywa różny, najczęściej trwa rok lub dłużej.

Rodzicu:

 • nie bądź obojętny wobec swojego dziecka;
 • najważniejsze słowa jakie możesz kierować do  dziecka w depresji to ; Kocham Cię, Jesteś dla mnie ważny/ważna; Nie rozumiem wszystkiego co się dzieje ale postaram Ci się pomóc; Zawsze możesz na mnie liczyć;
 • nie lekceważ smutku swojego dziecka;
 • nie bój się poprosić o pomoc specjalistę- depresję można i trzeba leczyć;
 • pytaj swoje dziecko o jego samopoczucie;
 • nie lekceważ zgłaszanych przez swoje dziecko problemów, nawet jeśli Tobie wydają się błahe;
 • bądź obecny, czasem przytulenie i bliskość znaczą więcej niż słowa (nawet jeśli Twoje dziecko na początku trochę się opiera);
 • jeśli coś Cię niepokoi działaj. Dowiedz się jak dziecko funkcjonuje np. w szkole;
 • depresja to nie Twoja rodzicielska porażka. To zaburzenie o wieloczynnikowej etiologii;
 • bądź dorosły- pomóż swojemu dziecku;
 • nie zapominaj DEPRESJA MOŻE PROWADZIĆ DO SAMOBÓJSTWA.

Ofertę terapii dla dorosłych, w tym terapii indywidualnej, dla par oraz rodzinną znajdziesz na stronie: