TERAPIA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH U DZIECI

Zachowania agresywne u dzieci najczęściej pojawiają się w sytuacjach gdy dziecko nie potrafi w odpowiedni sposób okazywać swojej złości. Co więcej agresja potrafi w negatywny sposób wpływać na relacje dziecka z rówieśnikami w wyniku czego dziecko może czuć się odrzucone i osamotnione. Jeśli Twoje dziecko nie panuje nad swoimi emocjami i popada z tego powodu w konflikty z rówieśnikami, pomóż mu i zapisz je na terapię.

Terapia zachowań agresywnych skierowana jest dla:

 • dzieci, które mają trudności w panowaniu nad swoimi emocjami, w szczególności nad złością;
 • dzieci, które w związku z niepanowaniem nad złością popadają w konflikty z rówieśnikami;
 • młodzieży, która oprócz fizycznej agresji używa również agresji słownej;
 • dzieci, które z powodu swoich trudności mają problemy w nauce i szkole lub unikają chodzenia do szkoły;
 • dziecka skierowanego na terapię przez psychologa szkolnego;
 • dzieci, które w w wyniku nieodpowiedniego zachowania mają konflikt z prawem;
 • dzieci i młodzieży, które bardzo często popadają w konflikty;
 • rodzin, w których często dochodzi do kłótni a konflikt między rodzicami i nastolatkami ma burzliwy przebieg.

Na czym polega terapia zachowań agresywnych?

 • Terapia skupia się przede wszystkim na zrozumieniu dlaczego dziecko sięga po zachowania agresywne aby rozwiązywać sytuacje trudne.
 • Podczas spotkań dziecko ma szansę nauczyć się rozumieć swoje emocje i panować nad nimi.
 • Dziecko ma szansę nauczyć się i poznać zależność między emocjami-myślami- zachowaniem.
 • Podczas spotkań wykorzystywane są elementy m.in. Treningu Zastępowania Agresji oraz Treningu Umiejętności Społecznych.
 • Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 min.
 • Terapia zawsze dostosowywana jest do indywidualnych potrzeb dziecka. Zawiera bowiem elementy psychoedukacji i zabawy dostosowanej do wieku.
 • Terapia skierowana jest do dzieci i młodzieży.

Rodzicu:

Ofertę terapii dla dorosłych, w tym terapii indywidualnej, dla par oraz rodzinną znajdziesz na stronie: