TRUDNOŚCI SZKOLNE

Pierwsze spotkanie ze szkołą bywa dla niektórych dzieci bardzo trudne i stresujące. To bowiem czas wzmożonej pracy poznawczej i fizycznej. Właśnie w szkole dziecko uczy się jak nawiązywać pierwsze znajomości czy przyjaźnie. To tutaj spotyka się także z oceną, a niekiedy i krytyką. Dla części dzieci poradzenie sobie z tą nową sytuacją wywołuje liczne trudności, które czasami stają na drodze dobremu rozwojowi. Bez wątpienia dzieci borykające się z fobią szkolną, niską samooceną i słabą koncentracją mimo ogromnego potencjału, mogą osiągać gorsze wyniki w nauce. To może determinować ich niechęć do szkoły i niska motywację do działania.
Nie musi tak być! Odpowiednie wsparcie, we właściwym czasie może pomóc dziecku przezwyciężyć trudności szkolne.

Najczęstsze problemy szkolne i rodzaje wsparcia psychologicznego

  • Trudności w koncentracji – dotyczą rozkojarzenia na lekcji, zapominania o pracach domowych i przyborach szkolnych. Ponadto pojawiają się trudności w nauce, w zapamiętaniu i opanowaniu materiału w domu i na lekcji. Dziecko posiada możliwości poznawcze i intelektualne do opanowania wiedzy, a mimo to często doświadcza porażki.
  • Trening koncentracji – to dopasowane do dziecka działania psychologiczne mające na celu poprawę koncentracji. Spotkania maja formę ćwiczeń, zabaw i gier nakierowanych na zgłaszane trudności. Sesje odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 min.
  • Trudności w relacjach z rówieśnikami – czyli częste sytuacje konfliktowe, poczucie odrzucenia i nieumiejętność nawiązania przyjaźni. A także problemy w pracy w grupie, osamotnienie i poczucie bycia „nielubianym”. U nastolatków pojawia się obniżony nastrój.
  • Terapia z elementami Treningu umiejętności społecznych – ten rodzaj terapii pozwala opanować dziecku podstawowe umiejętności społeczne. Szczególnie niezbędne podczas nawiązywania relacji w szkole ale i poza nią. Podczas spotkań wykorzystywane są gry, zabawy, ćwiczenia w nazywaniu emocji oraz scenariusze oparte na arteterapii. Ponadto stosuję  elementy dramy – odgrywanie trudnych scenek społecznych. Sesje odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 min.
  • Niechęć do szkoły i niska motywacja – mówi się o tym, gdy dziecko ma kłopot z zaadoptowaniem się do zmian wynikających z obowiązku uczęszczania do szkoły (klas „0” i klasa”1″). W starszych klasach dziecko wstaje rano z dużą niechęcią, często płacze i z trudem dociera do szkoły lub w ogóle się w niej nie pojawia. U starszych dzieci pojawia się natomiast duża absencja na lekcjach. Dziecko wagaruje lub odmawia chodzenia do szkoły. Zachowaniom tym często towarzyszą bóle psychosomatyczne (bóle głowy i brzucha niemające swej przyczyny w żadnej chorobie).
  • Terapia zaburzeń lękowych – praca na sesjach skupia się przede wszystkich na zrozumieniu przyczyny odczuwania przez dziecko wzmożonego lęku różnego pochodzenia. Podczas terapii dziecko uczy się rozumieć swoje emocje, nazywać je i radzić sobie z nimi. W efekcie dziecko uczy się jak postępować w trudnych dla niego sytuacjach.

Ofertę terapii dla dorosłych, w tym terapii indywidualnej, dla par oraz rodzinną znajdziesz na stronie: