TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE

Coraz więcej rodziców decyduje się na skorzystanie ze wsparcia psychologa. Głównie dlatego, że trudności wychowawcze pojawiają się w różnych momentach życia rodzinnego. Mogą być one bowiem związane ze zmianami, ale także z kryzysami w rodzinie. Celem spotkań jest natomiast pomoc zarówno dzieciom, jaki rodzicom. Przede wszystkim przekazanie cennych rad oraz przedstawienie metod, które będą stanowiły fundament dobrze funkcjonującej rodziny.

Konsultacje "trudności wychowawcze" skierowane są do rodziców poszukujących wsparcia dla swoich dzieci, które doświadczają trudności wynikających z:

Trudności emocjonalnych i rozwojowych

 • Sytuacje traumatyczne;
 • Agresja;
 • Zaburzenia lękowo-depresyjne;
 • Lęk separacyjny w wieku przedszkolnym i szkolnym;
 • Fobie specyficzne i społeczne;
 • Terapia tików prostych i złożonych;
 • Zaburzenia odżywiania i karmienia;
 • Zaburzenia snu u dzieci;
 • Zachowania opozycyjno-buntownicze;
 • Autyzm i Asperger.

Trudności w rodzinie

 • Badanie relacji rodzinnych, głównie przy pomocy testów projekcyjnych i wywiadu;
 • Praca z rodziną i dzieckiem nad pogłębieniem relacji;
 • Nauka rozumienia emocji swoich i innych;
 • Poprawa więzi rodzinnych;
 • Praca nad lepszą komunikacją w rodzinie;
 • Wypracowywanie efektywnych sposobów radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi dzieci w różnym wieku;
 • Wsparcie dla rodziców;
 • Sposoby na podzielenie czasu między pracą a wychowaniem.

Potrzebujesz wsparcia? A może zależy Ci na konsultacji w kwestii trudności wychowawczych z Twoim dzieckiem? Skontaktuj się ze mną – porozmawiamy i znajdziemy optymalne rozwiązanie!

Ofertę terapii dla dorosłych, w tym terapii indywidualnej, dla par oraz rodzinną znajdziesz na stronie: