BADANIE LATERALIZACJI U DZIECI

Lateralizacja to nic innego jak przewaga jednej strony ciała nad drugą podczas wykonywania czynności ruchowych. Jej prawidłowy rozwój ma ogromne znaczenie dla odpowiedniego rozwoju dziecka. Nieprawidłowa lateralizacja może powodować trudności w pisaniu i czytaniu. Ustalanie lateralizacji, u większości dzieci przebiega bez większych problemów. Ostatecznie dominacja jednej strony ciała ustala się do 6 r.ż. Jeśli do tego czasu u dziecka nie ma wiodącej ręki, nogi, oka i ucha, należy zgłosić się do specjalisty. Występują lateralizacja prawostronna, lewostronna i skrzyżowana. Ta ostatnia niesie za sobą największe ryzyko trudności w pisaniu i czytaniu u dziecka. Dlatego warto przeprowadzić badanie lateralizacji u swojego dziecka przed rozpoczęciem przez nie edukacji szkolnej.

Badanie lateralizacji – stosuje się je w celu określenia która ręka i noga oraz , które oko i ucho jest u dziecka dominujące.  Lateralizacja u dzieci powinna wykształcić się do 5-6 r.ż. Jeśli nie nastąpi to do tego czasu, należy skontaktować się z psychologiem. Lateralizacja skrzyżowana w konsekwencji może prowadzić do trudności w czytaniu, pisaniu i nauce. Niekiedy niezbędne jest wprowadzenie odpowiednich ćwiczeń mających na celu doprowadzenie do prawidłowej lateralizacji.  Badanie składa się z 3 spotkań.  Pierwsze przeznaczone jest dla rodzica/rodziców. Na drugim spotkaniu przeprowadzane jest badanie. Podczas trzeciego spotkania psycholog omawia wyniki i udziela niezbędnych wskazówek rodzicom.

Zastanawiasz się, która ręka i noga, albo które oko i ucho Twojego dziecka jest dominujące? Skontaktuj się ze mną! Przeprowadzimy  badanie lateralizacji i wszystkiego się dowiemy!

Ofertę terapii dla dorosłych, w tym terapii indywidualnej, dla par oraz rodzinną znajdziesz na stronie: