TERAPIA UZALEŻNIENIA OD KOMPUTERA, TELEFONÓW I MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Bardzo wielu rodziców martwi się tym, że ich dzieci za dużo czasu poświęcają na czas przed ekranem komputera lub telefonu. Wielu z nich widzi problem ale nie wie jak go zdefiniować i jak mu zaradzić. Kiedy pojawia się moment, że mówimy już o uzależnieniu dziecka? To bardzo ważne pytanie. Należy jednak powstrzymywać się od stawiania diagnozy samemu. Warto zgłosić się do psychologa i skonsultować z nim swoje obawy. W razie potrzeby psycholog skieruje dziecko do psychiatry, który stawia diagnozę. Po otrzymaniu diagnozy należy rozpocząć terapię z psychologiem. Terapia uzależnienia od komputera, telefonów czy mediów społecznościowych to w dzisiejszych czasach niestety nie rzadkość.

TERAPIA UZALEŻNIENIA od komputera czy telefonów - kiedy się zgłosić?

Sygnały alarmowe:

  • dziecko spędza przy komputerze lub innym urządzeniu kilka godzin dziennie. Z tego powodu opuszcza szkołę, nie wykonuje obowiązków domowych i szkolnych;
  • podczas próby przeszkodzenia w graniu, dziecko reaguje nie współmierna złością lub agresją w stosunku do rodzica;
  • pojawiają się kłamstwa na temat rzeczywistego czasu spędzam ego przed ekranem komputera. dziecko ukrywa się z korzystaniem z niego, zamyka się w pokoju;
  • zdecydowanie pogarsza się kontakt z dzieckiem i rodziną. Dziecko preferuje czas przed komputerem. Nie chce spędzać czasu z rodziną i rodzeństwem lub znajomymi;
  • często bywa rozdrażnione, poddenerwowane, zmęczone, apatyczne.

Pojawia się oczywiście pytanie dlaczego tak wiele dzieci i młodych ludzi wpada w sidła tego uzależnienia? Dzisiejszy świat a w szczególności relacje z innymi ludźmi w jakimś stopniu przeniosły się do sieci. To tam młodzi ludzie spędzają dużo czasu na różnych aktywnościach, które dla wielu z nich są po prostu życiem społecznym. Szczególnie narażone są dzieci, które maja niska samoocene i zaburzone poczucie własnej wartości. Część z nich ma trudności w nawiązywaniu relacji w rzeczywistości. Depresja, fobie, lęki społeczne, zaakceptowanie własnego ciała mogą być dodatkowymi czynnikami sprzyjającymi uzależnieniu. Kolejna grupa dzieci i młodzieży narażonej na to zjawisko są dzieci z rodzin, w których nie ma zaspokojonych podstawowych potrzeb emocjonalnych. W takiej sytuacji dzieci i młodzi ludzie mają skłonność do nawiązywania relacji unikającej. Nie chcą konfrontować się z rówieśnikami w realnych życiu, wybierają internet. Oczywiście są również indywidualne przypadki, gdzie nadmierne korzystanie z komputera jest oznaką innych zaburzeń.

Jeśli zachowanie Twojego dziecka spełnia warunki sygnałów alarmowych przedstawionych powyżej umów się na wizytę.

Ofertę terapii dla dorosłych, w tym terapii indywidualnej, dla par oraz rodzinną znajdziesz na stronie: