TERAPIA DZIECI ZE SPEKTRUM AUTYZMU I ASPERGERA

Obecnie zaburzenia ze spektrum Autyzmu są coraz częściej diagnozowane przez psychiatrów. Dzieci posiadające orzeczenie o Autyzmie i Aspergerze powinny uczestniczyć w terapii z psychologiem. Terapia dzieci ze spectrum Autyzmu i Aspergera ma bowiem na celu zniwelowanie niekorzystnych dla dziecka nawyków i zachowań oraz nauczenie go prawidłowego funkcjonowanie z innymi ludźmi i rówieśnikami. Podczas terapii dzieci ze spektrum Autyzmu wykorzystywane są elementy terapii systemowej, behawioralnej i poznawczej. Współpraca z rodzicami dziecka jest również elementem pracy terapeutycznej. Zachowania i umiejętności ćwiczone podczas terapii powinny być bowiem wzmacniane nie tylko podczas spotkań, ale przede wszystkim w domu, szkole czy przedszkolu. Tylko wtedy przyniosą oczekiwane rezultaty.

Co powinno zaniepokoić rodziców?

Niektóre zachowania dziecka powinny zapalić w głowie rodzica czerwoną lampkę. Szczególnie, jeśli Twoje dziecko:

  • nie utrzymuje kontaktu wzrokowego, nie patrzy w Twoim kierunku kiedy do Ciebie mówi. Unika tego rodzaju kontaktu;
  • słabo lub wcale nie reaguje na swoje imię;
  • preferuje samotną zabawę;
  • bawi się w sposób schematyczny np. układa pojazdy w rzędy zamiast nimi jeździć;
  • ma opóźniony rozwój mowy;
  • bardzo źle reaguje na zmiany w codziennej rutynie lub  nowe rzeczy, ubrania;
  • prezentuje powtarzalne zachowania (trzepocze rękoma, kręci się i wprawianie w ruch wirowy różnych przedmiotów);
  • ma trudność w dotykaniu przedmiotów o różnej fakturze( mokre chusteczki, plastelina, piasek);
  • je tylko wybrane pokarmy, jest niechętne do próbowania nowych smaków. Dodatkowo, potrawy na talerzu nie mogą się dotykać;
  • bardzo intensywnie reaguje na dźwięki, dotyk, światło, faktury przedmiotów.

Terapia dzieci ze spectrum Autyzmu i Aspergera - jakie daje korzyści

Terapia dla dzieci z Autyzmem przede wszystkim pozytywnie wpływa na funkcjonowanie dziecka w grupie i wzmacnia jego samodzielność oraz samoocenę. Podczas spotkań dziecko nabywa bowiem niezbędnych umiejętności do lepszego odczytywania emocji innych i własnych. Poza tym uczy się rozpoznawać i nazywać stany emocjonalne. Z kolei praca nad złością i napadami agresji pomaga lepiej radzić sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Poprawie ulega również koncentracja i uważność na innych czy siebie samego.

Jeśli Twoje dziecko potrzebuje terapii zadzwoń i umów się na spotkanie. Wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie i pomożemy Twojemu dziecku lepiej radzić sobie w świecie.

Ofertę terapii dla dorosłych, w tym terapii indywidualnej, dla par oraz rodzinną znajdziesz na stronie: