TERAPIA TRUDNOŚCI W KONCENTRACJI

Terapia trudności w koncentracji skierowana jest przede wszystkim do dzieci, które:

  • mają kłopoty ze skupieniem się na lekcji;
  • maja diagnozę ADD lub ADHD;
  • często bywają rozkojarzone;
  • mają kłopoty w opanowaniu materiału do nauki;
  • często zapominają np. o pracach domowych;
  •  mają kłopoty w kończeniu czynności i zadań.

Dzieci i młodzież doświadczające problemów z koncentracją mogą mieć zaniżoną samoocenę. Dlatego też dzieci z trudnościami w koncentracji częściej od innych mają obniżoną motywację do działania i nauki. Często odkładają na później wszystkie obowiązki, brakuje im czasu albo mają kłopot w rozplanowaniu pracy. Wszystko to sprawia, że bardzo często nie kończą zadań lub nie wykonują ich wcale. To z kolei sprawia, że częściej są narażone na porażki przez co ich samoocena spada.

Terapia trudności w koncentracji skupia się przede wszystkim na poprawieniu możliwości dziecka do skupienia się na zadaniach. Uczy je bowiem jak pracować z materiałem do nauki, jak go dzielić i tworzyć plan działania. Praca z psychologiem buduje również samoocenę dziecka, poprzez doświadczanie pozytywnych emocji i zdobywanie odpowiednich umiejętności do radzenia sobie z trudnościami. 

Terapia wymaga jednak współpracy z rodzicami i nauczycielem w szkole dla osiągnięcia jeszcze lepszych efektów.

Jeśli Twoje dziecko ma trudności w koncentracji zadzwoń i umów się na wizytę. Wspólnie znajdziemy rozwiązanie.

Ofertę terapii dla dorosłych, w tym terapii indywidualnej, dla par oraz rodzinną znajdziesz na stronie: