ADHD

ADHD

ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej. To ogólna nazwa zaburzeń zachowania u dzieci. Charakteryzuje się – jak sama nazwa wskazuje – nadpobudliwością psychoruchową, impulsywnością i problemem z koncentracją. Występuje zarówno u dzieci, jak i osób dorosłych. Nie należy jej jednak bagatelizować, ponieważ nieleczona i postępująca wraz z wiekiem, może hamować jego prawidłowy rozwój.

Częstość występowania zaburzenia: 3-5% dzieci i około 6 razy częściej u chłopców niż u dziewczynek.

Najczęstsze problemy dziecka z ADHD to:

 • Problem z utrzymaniem uwagi na monotonnych zadaniach, których wykonanie wymaga długiego czasu. Dotyczy to również zadań, które się powtarzają a ich wykonanie wymaga współpracy w grupie
 • Brak problemu skupienia uwagi w zadaniach, które dzieci same sobie wybrały i które są dla nich interesujące
 • Podwyższony poziom aktywności ( w porównaniu do dzieci w tym samym wieku i na tym, samym poziomie rozwoju)
 • Impulsywność
 • Bardzo częste kłopoty w szkole i nauce
 • Problemy w kontaktach z rówieśnikami
 • Częste nieposłuszeństwo
 • Problemy z akceptacja autorytetów
 • Problemy ze snem a w szczególności z zasypianiem
 • Częste uleganie wypadkom.
 • Problemy zachowania w wieku dorastania.

Bardzo często ADHD towarzyszy dysleksja, dysgrafia i zaburzenia rozwojowe.

Jakie są przyczyny występowania ADHD?

 • uwarunkowania genetyczne;
 • urazy, jakich doznało dziecko w czasie ciąży;
 • palenie papierosów matki w okresie ciąży;
 • zażywanie przez matkę w okresie ciąży środków psychoaktywnych;
 • zespół FAS, występujący u kobiet w ciąży nadużywających alkoholu;
 • mała waga urodzeniowa dziecka;
 • niedotlenie podczas porodu;
 • mała aktywność dopaminy w strukturach mezolimbicznych i korowych;
 • osłabione procesy hamowania neuronalnego;
 • uszkodzenie centralnego układu nerwowego;
 • zatrucie metalami ciężkimi;
 • urazy głowy;
 • nieprawidłowa dieta, zawierająca zbyt dużą ilość konserwantów, węglowodanów prostych czy sztucznych barwników;
 • zaniedbanie dziecka i brak pomocy w nauce.

Choroba ta wymaga bardzo wnikliwej diagnozy psychologicznej, ponieważ może być mylona z innymi chorobami np. nerwicami, depresją czy zaburzeniami osobowości.

Więcej o ADHD w zakładce Tematy do przepracowania.


Gabinet Psychoterapii mgr Monika Merczyńska
Terapia dzieci, młodzieży i dorosłych.