Rozwój społeczny i pierwsze przyjaźnie

Umiejętności społeczne, to niewątpliwie ważna rzecz w życiu każdego dziecka. Ich nabycie jest bowiem konieczne do dalszego zdrowego wzrostu i rozwoju pociech. Dziecko musi wiedzieć jak zachowywać się w stosunku do swoich rówieśników czy osób dorosłych. Powinno znać reguły postępowania, które są akceptowane społecznie, ponieważ to pomaga w budowaniu pozytywnych relacji z innymi, w tym w nawiązywaniu przyjaźni. To z kolei pozytywnie wpływa na rozwój społeczny dzieci.

Przyjaźń w wieku przedszkolnym

Posiadanie przyjaciela jest dla dzieci, a później także dla dorosłych, bardzo ważne i cenne. Dzieci w wieku przedszkolnym zaczynają zwracać większą uwagę na otaczających je ludzi i rówieśników. W tym wieku najczęściej bawią się parami z kolegami tej samej płci. Z kolei przedszkolaki mające trudność w nawiązywaniu znajomości mogą czuć się odrzucone i samotne. Przyjaźń i akceptacja innych stają się dla nich czymś ważnym. W tym wieku dzieci zdecydowanie bardziej wolą bawić się i spędzać czas z rówieśnikami niż z rodzicami, co nie oznacza, że nie potrzebują ich zainteresowania czy uwagi. Nauka zasad postępowania w grupie jest dla dzieci dużym wyzwaniem. Po raz pierwszy muszą dzielić się z innymi i uczyć się czym jest kompromis. Wprawdzie w tym wieku, zabawy nadal mają charakter nieuporządkowany, jednak przy pomocy nauczyciela, który przedstawi zasady, dzieci potrafią się im podporządkować. Rozwój społeczny u przedszkolaków skupia się głównie wokół kilku przyjaciół. Dzieci w tym wieku, dopiero odkrywają jej znaczenie i uczą się jak nawiązywać nowe znajomości. Przedszkole okazuje się być niemal niezastąpionym miejscem do nawiązywania pierwszych znajomości, ponieważ to właśnie tam dzieci mają możliwość nie tylko przebywać w grupie rówieśników, ale przede wszystkim uczyć się zasad postępowania.

Przyjaźń w wieku szkolnym

W tym wieku przyjaźń ma dla dzieci ogromne znaczenie. Badania pokazują, że kilkulatki, którym brakuje przyjaciół, mogą w późniejszym życiu mieć kłopoty w sferze emocjonalnej. Przyjaciel bowiem, to ktoś więcej niż osoba, z którą można się bawić. Dzięki takiej relacji dzieci mogą zdrowo się rozwijać tak w sferze moralnej, jak i emocjonalnej. Poprzez interakcje z innymi, uczą się norm życia społecznego, komunikacji, kompromisu, a nawet nabywają umiejętność rozwiązywania problemów. Ponadto przyjaźń uczy bycia uważnym wobec innego człowieka, na jego uczucia i emocje. Dzieci dowiadują się jak panować nad własnymi uczuciami. Okazuje się również, że kilkulatki, które mają przyjaciela, przejawiają lepszy stosunek do nauki i szkoły. Przyjaźń wydaje się zatem być niezbędna do prawidłowego rozwoju dzieci.

Co mogą zrobić rodzice, aby zadbać o rozwój społeczny swoich dzieci

To jakie relacje panują między dzieckiem i rodzicem ma kolosalne znaczenie dla jego rozwoju. Dzieci wychowywane w miłości i poczuciu bezpieczeństwa mają wyższa samoocenę i mniejszy kłopot z nawiązywaniem znajomości.

  • warto powiedzieć dziecku, że dla nas przyjaźń jest czymś ważnym i warto mieć przyjaciół;
  • dzieci uczą sie umiejętności społecznych w toku rozwoju. Potrzebują zatem dobrych nauczycieli i przewodników, czyli rodziców;
  • zaakceptuj to, że niektóre dzieci wolą mieć dużo znajomych a inne tylko kilku;
  • pomóż nieśmiałemu dziecku zawrzeć znajomość np. zaproście kolegów z przedszkola czy szkoły do domu, gdzie dziecko czuje się bezpiecznie;
  • nie bój się zaangażować w życie społeczne swojego dziecka, jeżeli widzisz problem, porozmawiaj o tym z dzieckiem;
  • jeżeli twoje dziecko ma problemy z przyjacielem, zachęć go do rozmowy z nim i wyjaśnienia nieporozumień. Uczy to dziecko zdrowego podejścia do rozwiązywania napiętych sytuacji;
  • ucz dziecko zwracać uwagę na uczucia innych;

Gabinet Psychoterapii mgr Monika Merczyńska
Terapia dzieci, młodzieży i dorosłych.