TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE

Konsultacje skierowane są do rodziców poszukujących wsparcia dla swoich dzieci, które doświadczają trudności wynikających  z:

Trudności emocjonalnych i rozwojowych

 • Sytuacje traumatyczne;
 • Agresja;
 • Zaburzenia lękowo-depresyjne;
 • Lęk separacyjny w wieku przedszkolnym i szkolnym;
 • Fobie specyficzne i społeczne;
 • Terapia tików prostych i złożonych;
 • Zaburzenia odżywiania i karmienia;
 • Zaburzenia snu u dzieci;
 • Zachowania opozycyjno-buntownicze;
 • Autyzm i Asperger.

Trudności w rodzine

 • Badanie relacji rodzinnych przy pomocy testów projekcyjnych i wywiadu;
 • Praca z rodziną i dzieckiem nad pogłębieniem relacji;
 • Nauka rozumienia emocji swoich i innych;
 • Poprawa więzi rodzinnych;
 • Praca nad lepszą komunikacją w rodzinie;
 • Wypracowywanie efektywnych sposobów radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi dzieci w różnym wieku;
 • Wsparcie dla rodziców;
 • Sposoby na podzielenie czasu między pracą a wychowaniem.