TRUDNOŚCI SZKOLNE

Najczęstsze problemy szkolne i rodzaje wsparcia psychologicznego

 

  • Trudności w koncentracji- rozkojarzenie na lekcji, zapominanie o pracach domowych i przyborach szkolnych, trudności w nauce, trudności w zapamiętaniu i opanowaniu materiału w domu i na lekcji. Dziecko posiada możliwości poznawcze i intelektualne do opanowania wiedzy a mimo to często doświadcza porażki.
  • Trening koncentracji- to dopasowane do dziecka działania psychologiczne mające na celu poprawę koncentracji. Spotkania maja formę ćwiczeń , zabaw i gier nakierowanych na zgłaszane trudności. Sesje odbywała się raz w tygodniu i trwają 45 min.
  • Trudności w relacjach z rówieśnikami– częste sytuacje konfliktowe, poczucie odrzucenia, nieumiejętność nawiązania przyjaźni, problemy w pracy w grupie, osamotnienie, poczucie bycia ” nielubianym”. U nastolatków obniżony nastrój.
  • Terapia z elementami Treningu umiejętności społecznych- ten rodzaj terapii pozwala opanować dziecku podstawowe umiejętności społeczne niezbędne podczas nawiązywania relacji w szkole ale i poza nią. Podczas spotkań wykorzystywane są gry, zabawy, ćwiczenia, w nazywaniu emocji, scenariusze oparte na arteterapii oraz elementy dramy- odgrywanie trudnych scenek społecznych. Sesje odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 min.
  • Niechęć do szkoły i niska motywacja- dziecko ma kłopot z zaadoptowaniem się do zmian wynikających z obowiązku uczęszczania do szkoły (klas „0” i klasa”1″). W starszych klasach dziecko wstaje rano z dużą niechęcią, często płacze i z trudem dociera do szkoły lub w ogóle się w niej nie pojawia. U starszych dzieci pojawia się duża absencja na lekcjach. Dziecko wagaruje lub odmawia chodzenia do szkoły. Zachowaniom tym często towarzyszą bóle psychosomatyczne ( bóle głowy i brzucha nie mające swej przyczyny w żadnej chorobie.
  • Terapia zaburzeń lękowych- Praca na sesjach skupia się przede wszystkich na zrozumieniu przyczyny odczuwania przez dziecko wzmożonego lęku różnego pochodzenia. Podczas terapii dziecko uczy się rozumieć swoje emocje , nazywać je i radzić sobie z nimi. W efekcie dziecko uczy się jak postępować w trudnych dla niego sytuacjach.