TERAPIA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH U DZIECI

Dla kogo?

Na czym polega terapia?

 • spotkania kierowane są do dzieci, które mają trudności w panowaniu nad swoimi emocjami, w szczególności nad złością;
 • dla dzieci, które w związku z niepanowaniem nad złością popadają w konflikty z rówieśnikami;
 • dla dzieci, które oprócz fizycznej agresji używają również agresji słownej;
 • dla dzieci, które z powodu swoich trudności mają problemy w nauce i szkole lub unikają chodzenia do szkoły;
 • dla dziecki skierowanych na terapię przez psychologa szkolnego;
 • dla dzieci, które w w wyniku nieodpowiedniego zachowania mają konflikt z prawem;
 • dla dzieci i młodzieży, które bardzo często popadają w konflikty;
 • dla rodzin, w których często dochodzi do kłótni a konflikt między rodzicami i nastolatkami ma burzliwy przebieg.
 • terapia skupia się przede wszystkim na zrozumieniu dlaczego dziecko sięga po zachowania agresywne aby rozwiązywać sytuacje trudne;
 • podczas spotkań dziecko ma szansę nauczyć się rozumieć swoje emocje i panować nad nimi;
 • dziecko ma szansę nauczyć się i poznać zależność między emocjami-myślami- zachowaniem;
 • podczas spotkań wykorzystywane są elementy Treningu Zastępowania Agresji i Treningu Umiejętności Społecznych;
 • spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 min;
 • terapia zawsze dostosowywana jest do indywidualnych potrzeb dziecka. Zawiera elementy psychoedukacji i zabawy dostosowanej do wieku;
 • terapia skierowana jest do dzieci i młodzieży.

Rodzicu