Newsletter

Jeżeli chcesz dostawać ciekawe informacje dotyczące rozwoju i wychowania dzieci, wpisz swój e-mail

nbhhf

Autyzm.

 

Częstość występowania autyzmu zależy od kryteriów użytych do diagnozy. Występuje 3-4 krotnie częściej u chłopców niż u dziewczynek.

 

Najczęstsze problemy dziecka z autyzmem to:


  • Zaburzenie umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych
  • Kłopoty w komunikowaniu się z innymi
  • Ograniczony repertuar zachowań ( powtarzające się , stereotypowe zachowania, zainteresowania i aktywności)
  • Nietypowe zachowania ruchowe
  • Przywiązanie do rutyny
  • Nadwrażliwość lub obniżona wrażliwość na bodźce
  • Nietypowe zabawy
  • Ograniczona ekspresja emocji
  • Nierówne tempo rozwoju różnych funkcji

 

Więcej o Autyzmie w zakładce Tematy do przepracowania.

 

 

 

 

Wróć