Newsletter

Jeżeli chcesz dostawać ciekawe informacje dotyczące rozwoju i wychowania dzieci, wpisz swój e-mail

vgdtr

ADHD charakteryzuje się przede wszytkim nadpobudliwością psychoruchową, impulsywności i problemem z koncentracją. Występuje u dzieci i osób dorosłych.

Częstość wystepowania:3-5% dzieci i około 6 razy częściej u chłopców niż u dziewczynek.

Najczęstsze problemy dziecka z Adhd to:

 • Problem z utrzymaniem uwagi na monotonnych zadaniach, których wykonanie wymaga długiego czasu. Dotyczy to również zadań, które się powtarzają a ich wykonanie wymaga współpracy w grupie
 • Brak problemu skupienia uwagi w zadaniach, które dzieci same sobie wybrały i które są dla nich interesujące
 • Podwyższony poziom aktywności ( w porównaniu do dzieci w tym samym wieku i na tym, samym poziomie rozwoju)
 • Impulsywność
 • Bardzo częste kłopoty w szkole i nauce
 • Problemy w kontaktach z rówieśnikami
 • Częste nieposłuszeństwo
 • Problemy z akceptacja autorytetów
 • Problemy ze snem a w szczególności z zasypianiem
 • Częste uleganie wypadkom.
 • Problemy zachowania w wieku dorastania.

 

Bardzo często ADHD towarzyszy dysleksja, dysgrafia i zaburzenia rozwojowe.

Choroba ta wymaga bardzo wnikliwej diagnozy psychologicznej, ponieważ może być mylona z innymi chorobami np. nerwicami, depresją czy zaburzeniami osobowości.

Więcej o ADHD w zakładce Tematy do przepracowania.

Wróć