Newsletter

Jeżeli chcesz dostawać ciekawe informacje dotyczące rozwoju i wychowania dzieci, wpisz swój e-mail

Słowniczek rodzica

ADHD

Tutaj znajdują się podstawowe informacje dotyczące Zespołu Nadpobudliwości Psychoruchowej.

Więcej...

AUTYZM

Krótko o autyzmie.

Więcej...

Dysleksja, dysgrafia...

Co to znaczy, że dziecko ma dysleksję?

Więcej...