OFERTA WSPÓŁPRACY DLA PRZEDSZKOLI

W ramach współpracy z przedszkolami i żłobkami proponuję cykle warsztatów dla rodziców, odbywające się raz w miesiącu i spotkania indywidualne z rodzicami.

Poniżej znajduje się przykładowy harmonogram współpracy z przedszkolem/żłobkiem. Istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatu na wskazany temat.

WRZESIEŃ

"Więź z rodzicami"

 • jakie są różnice między więzią a relacją;
 • specyfika więzi ojca z dzieckiem i matki z dzieckiem;
 • jak pogłębiać więź;
 • więź a przyszłość naszych dzieci;
 • jak budować bezpieczną więź.

Październik

"Mamo, tato, boję się"

 • lęk na poszczególnych etapach rozwoju dziecka;
 • jakie zachowania dziecka mogęą świadczyć o tym , że przeżywa ono lęk;
 • co robić i jak pomóc dziecku radzić sobie z lękiem.

Listopad

Spotkania indywidualne

 • indywidualne rozmowy, trwające 20 minut, z rodzicami na tematy przez nich wskazane.

Grudzień

"Bunt dwulatka"

 • trudne „nie”;
 • trudne emocje jak sobie z nimi radzić;
 • jaki jest mój dwulatek-zachowania typowe dla wieku;
 • nie tylko kara-nauka konsekwencji.

Styczeń

"Małe i duże emocje"

 • rozwój emocjonalny dziecka;
 • emocje rodzicielskie;
 • rola granic w relacji z dzieckiem;
 • nieskuteczne metody wychowawcze;
 • jak stosować nagrody.

Luty

Spotkania indywidualne

 • indywidualne rozmowy, trwające 20 minut, z rodzicami na tematy przez nich wskazane.

Marzec

"Budowanie poczucia własnej wartości u dziecka"

 • co to jest niska samoocena i skąd się bierze;
 • dlaczego tak wiele dzieci myśli „że nie da rady”;
 • Jak uczyć dziecko kochać i akceptować samego siebie;
 • jak pracować nad samooceną dziecka.

Kwiecień

"Zabawy dla mamy i taty"

 • w co się bawić z dzieckiem na różnych etapach rozwoju;
 • zabawa niekierowana;
 • jak odkrywać kreatywność u swoich dzieci;
 • jak sprawić aby zabawa była frajdą też dla rodzica.

Maj

Spotkania indywidualne

 • indywidualne rozmowy, trwające 20 minut, z rodzicami na tematy przez nich wskazane.

Czerwiec

"10 najważniejszych umiejętności rodzicielskich"

 • na co zwrócić uwagę w wychowaniu;
 • badania rodzin i dzieci a powszechne przekonania o rodzinie;
 • jak skierować wysiłki rodzicielskie w odpowiednią stronę.