OFERTA WSPÓŁPRACY DLA PRZEDSZKOLI

Do kogo skierowana jest oferta

Rodzaj współpracy

Dlaczego warto?

 • dla przedszkoli;
 • dla żłobków;
 • dla placówek integracyjnych;
 • dla Klubów Mam;
 • dla Klubów zajęciowych dla dzieci;
 • dla wszystkich placówek, które chciałyby w swej działalności współpracować z psychologiem.

 

 

 • warsztaty;
 • szkolenia;
 • indywidualne spotkania z rodzicami w przedszkolu/żłobku;
 • obserwacja dzieci w przedszkolu;
 • indywidualna praca w przedszkolu z dzieckiem z Aspergerem, Autyzmem;
 • wsparcie merytoryczne dla kadry;
 • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci w placówce;

 

 • posiadam wiloletnie doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej jako psycholog;
 • posiadam certyfikat, pozwalający na prowadzenie zajęć z Treningu Umiejętności Społecznych;
 • posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy jako psycholog przedszkolny w placówkach integracyjnych;
 • zapewniam indywidualne podejście do współpracy;
 • w swej pracy stawiam na profesjonalizm.