WIZYTA U PSYCHOLOGA

Pytania i odpowiedzi

Rozmowa z psychologiem ma charakter poufny i pozbawiona jest oceny naszych zachowań czy nas samych. W trakcie spotkania możemy poruszać tematy trudne, o którtych niekiedy nie mamy odwagi rozawiać z rodziną czy pszyjaciółmi. Psycholog jest obiektywny i neutralny. Nie staje po niczyjej stronie, stara sie wysłuchać i pomóc zrozumieć problem. Natomiast w trakcie rozmowy z przyjaciółmi czy rodziną wchodzą w grę emocje i różnego rodzaju zależności. Ponadto psycholog to osoba posiadająca odpowiednią wiedzę i umiejętności mogące pomóc nam zrozumieć sytuację.

Nie można pracować z samym dzieckiem, bez pracy z jego rodzicami czy rodzeństwem. Rodzina tworzy system wzajemnych powiązań i tylko przez poznanie owych relacji możliwe jest szukanie rozwiązań dla różnorodnych problemów. Podczas spotkania z psychologiem obecni są, zarówno, rodzice (lub jeden rodzic) jak i dziecko.

Spotkania te mają charakter indywidualny i poruszane na nich są zagadnienia, z którymi zgłaszają się rodzice. Otrzymują oni esencję wiedzy na dany temat. Ponadto liczne szkolenia z psychologii wychowawczej, obecne na rynku, nie są prowadzone przez psychologów ale przez przypadkowe osoby, często bez odpowiedniego wykształcenia.

Psycholog nie wypisuje recept na żadne leki. W takiej sytuacji należy kontaktować się z psychiatrą lub lekarzem pierwszego kontaktu.