BADANIE LATERALIZACJI U DZIECI

Badanie lateralizacji – stosuje się je w celu określenia która ręka i noga oraz , które oko i ucho jest u dziecka dominujące.  Lateralizacja u dzieci powinna wykształcić się do 5-6 r.ż. Jeśli nie nastąpi to do tego czasu, należy skontaktować się z psychologiem. Lateralizacja skrzyżowana w konsekwencji może prowadzić do trudności w czytaniu, pisaniu i nauce. Niekiedy niezbędne jest wprowadzenie odpowiednich ćwiczeń mających na celu doprowadzenie do prawidłowej lateralizacji.  Badanie składa się z 3 spotkań.  Pierwsze przeznaczone jest dla rodzica/rodziców. Na drugim spotkaniu przeprowadzane jest badanie. Podczas trzeciego spotkania psycholog omawia wyniki i udziela niezbędnych wskazówek rodzicom.