Rozwój społeczny. Pierwsze przyjaźnie

Umiejętności społeczne-ważna rzecz

Nabycie przez dziecko umiejetności społecznych jest konieczne do dalszego zdrowego wzrostu i rozwoju. Dziecko musi wiedzieć jak zachowywać się w stosunku do swoich równieśników i osób dorosłych. Powinno znać reguły postępowania, które są akceptowane społecznie. Wszystko to pomaga w budowaniu pozytywnych relacji z innymi w tym w nawiązywaniu przyjaźni.

Przyjaźń w wieku przedszkolnym

Posiadanie przyjaciela jest dla dzieci, później i dorosłych, bardzo ważne i cenne. Dzieci w wieku przedszkolnym zaczynają zwracać większą uwagę na otaczajacych je ludzi i rówieśników. Dzieci w tym wieku najczęściej bawią się parami z kolegami tej samej płci. Dzieci mające trudność w nawiązywaniu znajomości mogą czuć się odrzucone i samotne. Przyjaźń i akceptacja innych stają się dla nich czymś ważnym. W tym wieku dzieci preferują bawić się i spędzać czas z rówieśnikami niż z rodzicami, co nie oznacza, że nie potrzebują ich zainteresowania i uwagi. Nauka zasad postępowania w grupie jest dla dzieci dużym wyzawniem. Po raz pierwszy muszą dzielić się z innymi i uczyć się czym jest kompromis. Wprawdzie w tym wieku, zabawy nadal mają charakter nieuporządkowany, to przy pomocy nauczyciela, który przedstawi zasady, dzieci potrafią się im podporządkować. Rozwój społeczny u dzieci w wieku przedszkolnym skupia się wokół killku przyjaciół. Dzieci w tym wieku, dopiero odkrywają jej znaczenie i uczą się jak nawiązywać nowe znajomości. Przedszkole okazuje się być niemal niezastąpionym miejscem do nawiązywania pierwszych znajomości. Tutaj dzieci mają możliwość przebywać w grupie równieśników i uczyć się zasad postępowania.

Przyjaźń w wieku szkolnym

W tym wieku przyjaźń ma dla dzieci ogromne znaczenie. Badania pokazują, że dzieci którym brakuje przyjaciół, mogą w późniejszym życiu mieć kłopoty w sferze emocjonalnej. Przyjaciej to ktoś więcej niż osoba, z którą można się bawić. Dzięki przyjaźni dzieci mogą zdrowo rozwijać się w sferze moralnej i emocjonalnej. Poprzez intereakcje z innymi uczą się norm życia społecznego, komunikacji, kompromisu czy rozwiązywania problemów. Pozwala to również zwracać uwagę na innego człowieka, jego uczucia i emocje. Dzieci uczą się jak panować nad własnymi uczuciami. Okazuje się również, że dzieci, które mają przyjaciela, przejawiają lepszy stosunek do nauki i szkoły. Przyjaźń wydaje się zatem byc niezbędna do prawidłowego rozwoju dzieci.

Co mogą zrobić rodzice

To jakie relacje panują między dzieckiem i rodzicem ma kolosalne znaczenie dla jego rozwoju. Dzieci wychowywane w miłości i poczuciu bezpieczeństwa mają wyższa samoocenę i miejszy kłopot z nawiązywaniem znajomości.

  • warto powiedzieć dziecku, że dla nas przyjaźń jest czymś ważnym i warto mieć przyjaciół;
  • dzieci uczą sie umiejętności społecznych w toku rozwoju. Potrzebują zatem dobrych nauczycieli i przewodników, czyli rodziców;
  • zaakceptuj to, że niektóre dzieci wolą mieć dużo znajomych a inne tylko kilku;
  • pomóż nieśmiałemu dziecku zawrzeć znajomość np. zaproście kolegów z przedszkola czy szkoły do domu, gdzie dziecko czuje się bezpiecznie;
  • nie bój się zaangażować w życie społeczne swojego dziecka, jeżeli widzisz problem, porozmawiaj o tym z dzieckiem;
  • jeżeli twoje dziecko ma problemy z przyjacielem, zachęć go do rozmowy z nim i wyjaśnienia nieporozumień. Uczy to dziecko zdrowego podejścia do rozwiązywania napiętych sytuacji;
  • ucz dziecko zwracać uwagę na uczucia innych;