Jak pomóc dziecku przygotować sie na spotkanie ze szkołą

Pierwsze dni w szkole są zawsze stresujące dla rodziców i dzieci. To nowa sytuacja i każdy zastanawia się czy moje dziecko sobie poradzi?

Oto kilka wskazówek , na co należy zwrócić uwagę:

 • samoocena– watro pracować nad nią niemalże od pierwszych chwil życia. To jak dziecko postrzega siebie i swoje możliwości wpływa na jego motywację i późniejsze osiągnięcia w szkole. Dzieci z wysoką samooceną mają więcej przyjaciół, łatwiej znoszą porażki.
 • samodzielność– umiejętność samoobsługi jest bardzo istotna w szkole. Dziecko powinno umieć się ubrać, rozebrać, uczesać itp. Te umiejętności powinny być ćwiczone w wieku przedszkolnym. Dzieci otaczane przesadną troską nie potrafią później odnaleźć się w nowej sytuacji i oczekują, że np. nauczycielka je ubierze;
 • systematyczność i wytrwałość– to niezbędne umiejętności potrzebne w szkole. Pomocne w ich kształtowaniu mogą być obowiązki jakie dziecko ma w domu np. podlewanie roślin, sprzątanie pokoju. Pokazujemy dziecku jak ważne są końcowe efekty jego pracy i zachęcamy do jej kończenia nawet jeśli w trakcie pojawiają się trudności;
 • korygowanie błędów wymowy– zwracajmy uwagę na poprawność wymawianych przez dziecko wyrazów. Poprawiajmy błędy. Jeżeli jest konieczność skonsultujmy się z logopedą;
 • spostrzeganie– bardzo ważne przy nauce czytania i pisania. Bawmy się z dzieckiem w odgadywanie kształtów, czy pokazywanie różnic w dwóch podobnych obrazkach;
 • słuchanie– dzieci w szkole muszą rozumieć sens wypowiadanych przez nauczyciela słów. Po przeczytaniu książeczki zadajmy dziecku kilka pytań dotyczących tekstu, aby sprawdzić czy go zrozumiało;
 • budowanie wiedzy o otaczającym świecie– wspaniałe do tego są wycieczki krajoznawcze, podczas których dziecko ma szanse poznać otaczający nas świat. Nie zbywajmy milczeniem pytań dzieci. Im więcej im tłumaczymy tym większa jest ich ciekawość do poznawania innych rzeczy i wiedzy o świecie;
 • książki– należy budować w dzieciach zainteresowanie książkami. Czytane dla rozrywki pomagają dziecku w poprawnym budowaniu słownika, słuchaniu, rozwijają umiejętności wypowiadania się oraz zaspokajają potrzeby poznawcze. Najlepszym sposobem do zachęcenia dziecka do sięgnięcia po książkę jest czytanie samemu. Dzieci uczą się przecież przez naśladowanie, a rodzice są najlepszym przykładem;
 • liczenie– dziecko gotowe na spotkanie ze szkołą liczy przynajmniej do 20, a w zakresie do 10 odejmuje i dodaje. Najlepiej uczyć je tych operacji na zabawkach kredkach itp.
 • umiejętności manualne– niezbędne przy nauce pisania. Dziecko musi mieć szanse na ćwiczenie rąk. Najlepsze do tego są zabawy w rysowanie czy lepienie z gliny i plasteliny;
 • kultura osobista– ponieważ dziecko w szkole musi przebywać w grupie dobrze jest nauczyć go jak należy się zachowywać i jakie zasady panują podczas lekcji, co wolno a czego nie;
 • stałe obowiązki– szkoła wymaga od dzieci pracy również w domu, przy odrabianiu prac domowych. Zapoznajmy dziecko z jego nowymi obowiązkami. Doskonale sprawdza się tutaj plan zajęć. Dziecko musi wiedzieć, kiedy jest czas na zabawę, naukę czy posiłki;
 • motywowanie– przez cały czas motywujmy dziecko do pracy i nauki, pokazujmy mu jak to, czego uczy się może wykorzystać w życiu.