Czym się kierować przy wyborze przedszkola

OKIEM PSYCHOLOGA

Wybierając przedszkole zwracajmy szczególną uwagę na:

  • sposób realizacji tzw. podstawy programowej (jest ona określona w rozporządzeniu MEN z 23 grudnia 2008 r., do którego lektury zachęcam, gdyż systematyzuje, czego należy wymagać od przedszkola). Sprawdźmy, jak rozumiane i realizowane są cele wychowawcze w danym przedszkolu? Dla przykładu, jednym z nich jest kształtowanie odporności emocjonalnej dziecka. Zapytajmy, więc dyrekcję, co przez to rozumie i jakimi środkami zamierza to osiągnąć. To trudny, ale miarodajny sprawdzian kompetencji kadry przedszkolnej
  • kadrę – czy wszystkie osoby zajmujące się dziećmi mają kierunkowe wykształceniem, czy wychowawcy są komunikatywni (od tego zależeć będzie czy i jak szybko dowiemy się o ewentualnych problemach w rozwoju dziecka)
  • liczebność grup
  • czy i w jakim wymiarze przedszkole zapewnia pomoc psychologa i logopedy.

To, czy jest to placówka o profilu plastycznym, językowym czy innym, powinno mieć drugorzędne znaczenie. Dla dzieci w wieku 3-5 lat najważniejsza jest nauka budowania relacji społecznych, umiejętność współdziałania w grupie i uczenie się znaczenia takich słów jak: kompromis. Zajęcia typu: języki, taniec, muzyka i inne, choć mają dużą moc „przyciągania rodziców” i stanowią dobre narzędzie marketingowe, powinny być jedynie dodatkiem, a nie myślą przewodnią przedszkola.

Jak to wszystko sprawdzić? Stosując trzy żelazne reguły:

  • rozmawiajmy z rodzicami dzieci, które już tam uczęszczają, pamiętajmy by pytać o fakty, a nie tylko o subiektywne odczucia
  • przeanalizujmy oferty co najmniej trzech placówek (nie koniecznie położonych obok siebie) i poświęćmy czas na rozmowę z dyrekcją (przygotujmy wcześniej pytania)
  • nie kierujemy się jedynie ceną i odległością.

Pamiętajmy, że w wieku przedszkolnym zainteresowania dzieci dopiero się kształtują, warto, więc aby przedszkole zapewniało im dostęp do różnorodnych aktywności, nie narzucając jednej, która zdominuje wszystkie pozostałe. Obserwujmy, co sprawia maluchom najwięcej radości, i wyciągajmy z tego wnioski.